CENTRUM FUNKČNÍ ORGANIZACE BUŇKY
Hlavní strana - Cíle projektu - Týmy - Vymezení činnosti - Kontakty - Rada centra - Výsledky

Vymezení předmětu činnosti Centra základního výzkumu
Činnost navrhovaného centra směřuje do dvou hlavních oblastí:

1.Konkrétní těsná vědecká spolupráce sdružených účastníků. Zúčastněná pracoviště budou těsně spolupracovat při provádění základního výzkumu v oblasti molekulární a buněčné biologie, který bude zaměřen na:

- poznání molekulárních mechanismů ovlivňujících strukturu a dynamiku cytoskeletu a jeho interakce v průběhu buněčného cyklu.
- charakterizaci funkčních struktur buněčného jádra.
- určení funkce speciálních buněčných struktur při buněčném stresu.
- pochopení molekulárních mechanismů interakce virů s buněčnými strukturami.

2.Konkrétní spolupráce Centra se zahraničními pracovišti. Tato oblast je druhým hlavním okruhem činnosti Centra. Způsob dosažení cílů je podrobně popsán v části A6. Obecně se dá směřování Centra v této oblasti charakterizovat:

- rozvojem konkrétní spolupráce se zahraničními pracovišti
- zvýšením zapojováním do mezinárodních projektů
- zvýšením zájmu zahraničních pracovišť o spolupráci s členy Centra
- cílením do nejvíce perspektivních oblastí výzkumu s využitím špičkové metodické podpory v rámci centra i u spolupracujích zahraničních partnerů
- zvýšení úspěšnosti týmů Centra v soutěži o mezinárodní granty
- zvýšením zájmu zahraničních studentů/pracovníků pracovat na pracovištích Centra