Československá mikroskopická společnost
Hotel SKI, Nové Město na Moravě, 7. - 8. února 2008


[ Hlavní strana ] [ Místo & doprava ] [ Program ] [ Registrace ]
[ Užitečné Info ] [ Abstrakta & sdělení ]Pokyny pro sdělení       

Přednášky
V registračním formuláři laskavě vyznačte, zda dáváte přednost přednášce či posteru.
Standardní přednášky budou obvykle 15 min. včetně krátké diskuse.
K dispozici bude datový projektor připojený k PC s operačním systémem Win XP a programem MS PowerPoint 2003.  Soubory si prosím  přineste na CD-ROM nebo na USB-Flash, aby mohly být předem nakopírovány na PC. Výměna notebooků mezi přednáškami bude prováděna jen vyjímečně.

Postery
Plocha maximálně 100 cm (š)  x 100 cm (v). V nutném případě mohou
být postery  i vyšší s tím, že bude spodní okraj volně viset dolů.

Postery budou vyvěšeny po celou dobu konference.

Souhrn
Ke všem přednáškám i posterům  prosím připravte souhrn dle vzoru:

Vzor souhrnu ke stažení

Soubor prosím zašlete ve formátu Word a též rtf s příjmením autora jako názvem souboru
nejpozději do 25. ledna na adresu pislova@img.cas.cz.
Příjem bude potvrzen - pokud se tak nestane do dvou pracovních dnů, prosíme kontaktujte nás.

Souhrny budou k dispozici cca týden před začátkem konference na www stránkách konference a budou vytištěny jako jednoduchý xeroxovaný sborník (bez ISBN), který obdržíte na počátku konference.
Mediální partner:  

Sponzorují:
arsenalLeicaEdlin
bal-tec Lim Labimex  MBSS  diagenes

 

Society for Histochemistry