Československá mikroskopická společnost
Hotel SKI, Nové Město na Moravě, 7. - 8. února 2008


[ Hlavní strana ] [ Místo & doprava ] [ Program ] [ Registrace ]
[ Užitečné Info ] [ Abstrakta & sdělení ]
Mikroskopie 2008

Program

sborník ke stažení
                                                                               
                                                 

--

10:00-12:30

12.00-13.00

13:00-13:10

13:10-13:2013:20-13:50


13:50-14:00


14:00-14:15

14:15-14:3014:30-15:0015:00-15:3015:30-16:00

16:00-16:30
16:30-17:00
17:00-17:25


17:25-17:50
17:50-19:00

19:30-?-

Čtvrtek 7. února

registrace

oběd

zahájení

vyhlášení ceny ČSMS pro rok 2006 za zásluhy v mikroskopii

Cenu získal Dr. Vladimír Kolařík za objevné celoživotní působení v oboru elektronové optiky a přístrojové techniky

přednáška laureáta
KOLAŘÍK Vladimír: Nestandardní elektronová mikroskopie

vyhlášení ceny ČSMS za nejlepší PhD disertaci (sponzorováno firmou NIKON)
Cenu získali rovností bodů dva laureáti: Dr. Petr Heneberg a Dr. Zbyněk Tonar.


přednáška laureáta:
TONAR Zbyněk

přednáška laureáta:
HENEBERG Petr

I. blok přednášek - zvané přednášky

TAKAHASHI Katsutoshi, RIIF-AIST, Tokyo
Computational environment to solve protein structure from single particle electron
microscope images


VÉRTESY Zofia, Research Institute for Technical Physics and Materials
Science, Budapest
Photonic crystal type nanoarchitectures - colors in butterflies wing scales


přestávka s občestvením

BALÁZSI Csaba, Research Institute for Technical Physics and Materials
Science, Budapest
Microscopy analyses of functional ceramic nanocomposites with carbon
nanotubes addition

STANĚK David, Institute of Molecular Biology, v.v.i., Prague
Life cell imaging in biomedicine

II. blok přednášek - firemní prezentace nových přístrojů/technik

VYSTAVĚL Tomáš, FEI Czech Republic, Brno
Recent advances in FIB/SEM Technology

PALA Jan, Leica/Mikro, Praha
Superrozlišení v optické konfokální mikroskopii
Bílý laser pro konfokální mikroskopii


výroční shromáždění ČSMS


řízená ochutnávka vína z vinařského družstva ZD Sedlec a banket konference s kapelou
"Mrtvý brouk" aneb The Beatles Revival


9:00-11:0011:00-11:3011:30-11:45


11:45-12:0012:00-12:15


12:15-12:30


12:30-12:45


12:45-13:0013:00-13:15


13:15-13:3014:00

Pátek 8. února

postery a firemní výstava

KLEMENTOVÁ M., Struktura Ge - Si Nanodrátů
POKORNÁ Z., Zobrazení hustoty stavů pomocí odrazu velmi pomalých elektronů
WEYDA F., Low temperature SEM in zoology
NEDĚLA V., Advantages of Study of Amber Fossils with Ionization Detector in Variable
    Pressure SEM
RÝZNAROVÁ B., Morfologie heterofázových kopolymerů propylenu: zobrazení
    kaučukové fáze na povrchu částic ICP
KRÁLOVÁ D., Preparation, Structure and Elastic Moduli of COC/nTiO2 Polymer
    Composites
KŘIŽANOVÁ  Z., Elektromikroskopická charakterizácia uhlíkových nanorúrok
VÁVRA I., TEM detekcia exfoliácie grafitu v EVA kopolyméri
LEDNICKÝ F., Příprava Au - nanočástic a jejich vliv na řízenou nukleaci polypropylenu
HROMÁDKOVÁ J., Mikroskopická analýza nanoprášků TiO2 a SiO2 
LAPČÍKOVÁ M., Ovlivní centrifugace morfologii otěrových částic UHMWPE?
KONVALINA I., Detekce sekundárních elektronů v REM
VANCOVÁ M., Ultrastructural changes of cultured human neural cells infected with
    TBE virus
HANZLÍKOVÁ R., Prezentace činnosti laboratoří elektronové mikroskopie
BURDÍKOVÁ Z., Využití konfokální a dvoufotonové mikroskopie pro studium krytének
ŠVEC P., Interplanar spacing of complex FeNi phase in rapidly quenched
     Fe-Ni-Nb-B systems
ČAPEK M., Stanovení chyby objemové rekonstrukce biologických vzorků z
     konfokálních dat
přestávka s občerstvením

III. blok přednášek, vybraných na základě abstrakt

RAŠKA I., Institute of Cellular Biology and Pathology, 1st Faculty of Medicine, Praha:
Do chromosomes "remember" their position in daughter cells?

PELC R., Institute of Microbiology, AV ČR, Praha:
On correlation between two phase - imaging modes: Off - axis illumination and apodized
phase - contrast

BENADA O., Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha:
Životní cyklus streptomycet kultivovaných na balotině - SEM studie

HOVORKA M., ÚPT AV ČR, Brno:
Možnosti zobrazení dopovaných křemíkových struktur v PEEM a LVSEM


SEDLÁČKOVÁ K., Ústav technické fyziky a materiálového výzkumu MAV, Budapešť:
Funkcionalizované nanokompozity typu uhlík - kov

ŠLOUF M., Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Praha:
Program MDIST: Rychlá morfologická analýza částic s extrémně širokou
distribucí velikostí

WANDROL P., FEI Czech republic:
Practical aspects of particle analysis in SEM


TOLDE Z., Ústav materiálového inženýrství, Fakulta strojné ČVUT, Praha:
Elektronová mikroskopie povlaků pro biomateriály


zakončení, oběd
Mediální partner:  

Sponzorují:
arsenalLeicaEdlin
bal-tec Lim Labimex  MBSS  diagenes


Society for Histochemistry