CÍLE

Projekt navrhuje nadstandardní doktorský studijní program vytvořený týmem  vědeckých laboratoří biomedicínského areálu AV ČR a UK. Cílem je výrazně zvýšit kvalitu a intensitu studia, dosáhnout kvalitních publikačních výstupů, zajistit interakci doktorandů s nejširším vědeckým prostředím, navázat mezinárodní kontakty a rozšířit jejich odborný rozhled. Projekt je zastřešen oborovou radou "Buněčná a vývojová biologie" a má společné metodické jádro. Tématicky se soustřeďuje na doktorské práce v oborech buněčná a molekulární biologie (cytoskelet, buněčné jádro, buněčné receptory, buněčná diferenciace, genomika, proteomika) a vývojová biologie. Složení týmu garantuje vysokou odbornou úroveň a širokou metodickou základnu. Program předpokládá zejména teoretický přednáškový kurz, semináře jednotlivých laboratoří, pravidelné semináře doktorandù, "Journal Club" v angličtině, roční výjezdová zasedání (diskuse zásadních výsledkù, absolvování plošných kurzù biostatistiky, etiky, psaní publikací, rétoriky, "datamining"), metodické stáže doktorandů, speciální vícedenní odborné kurzy a podporu zahraničních pobytů studentů. Projekt bude aktivně spoluorganizován doktorandy, organizačním nástrojem bude webová aplikace "STEM". Výsledky doktorandů budou pravidelně hodnoceny, každoročně bude vyhlášena nejlepší publikace doktorandů.

zpět do menu..