Doplňkové kurzy

Doplňkové kurzy slouží k rozvinutí dovedností, které je jinak v běžném doktorandském studiu zpravidla nedostupné. Absolvování obou kurzů bude pro doktorandy povinné a bude se konat na výjezdním zasedání.

Propedeutika vědecké práce, správná výzkumná praxe (Prof. K. Huška, 3x2 hodiny). Práce ve výzkumu je práce v týmu; kritéria úspěchu ve výzkumu (publikace, granty, postavení v týmu, uznání odborné komunity). Projekty a granty (systém, vyhlášení podmínek, formuláře a jejich využití, doložení kompetence k řešení). Grantová agentura ČR, resortní výzkum v České republice. Programy Evropské unie, vědecké zaměření NATO; příprava projektů a grantů (rozpočet a čerpání dotace); příprava projektů a grantů (průběžné a závěrečné zprávy). Práce s vědeckou literaturou; vyhledávání, internetové databáze; osobní databáze citací; práce s citacemi; co se děje s rukopisem po jeho zaslání k uveřejnění; lektorské posudky, odpovědi a úpravy rukopisů; ISI Journal Citation Report: význam impakt faktoru časopisů. Publikace: metodika pokusů, organizace pokusů a popis výsledků, grafy, tabulky; diskuse a souhrn; korektura. Vědecká dokumentace, zaujmout a přesvědčit; poster.

Kultura mluveného projevu a ústní prezentace vědeckých výsledků (Doc. V. Linhartová, 2x2 hodiny). Smysly a orgány, které je zprostředkují; rozdělení prostoru (intimní, osobní, společenský, veřejný). Odborná příprava, psychická příprava, vlastní přednes, ukázky projevů.

zpět do menu..