Semináře a Journal Club

Pravidelně budou organizovány následující činnosti, jichž se budou účastnit všichni studenti a školitelé:

Semináře laboratoří (jednou měsíčně) – seminář na vybrané téma z problematiky, řešené v laboratoři. Prezentovat budou zúčastnění doktorandi a zodpovědní řešitelé

Semináře doktorandů „Work in progress“ (jednou čtvrtletně) – vystoupení doktorandů, kteří již dosáhli ucelenějších výsledků (P. Binarová email)

Journal Club (jednou měsíčně) – cílem je seznámení posluchačů s aktuálním článkem se širším odborným významem, publikovaným zejména v prestižních časopisech. Týden před konáním semináře bude odkaz na článek vystaven na STEMu. (Iva Polakovičová email)

zpět do menu..