Odborné kurzy

Stručný kurz základů biostatistiky - www
Přednášející: doc. RNDr. Karel Zvára, CSc.

Získání a zpracování obrazu v mikroskopii - www   
                                      


Pětidenní teoretický kurz s demonstracemi a praktickými cvičeními pokrývá moderní metodologii světelné a elektronové mikroskopie (včetně principů přípravy biologických preparátů), získání a zpracování digitálního obrazu a stereologie. Kurz je určen zejména pro doktorandy v biomedicínských oborech - řada oborových komisí kurz započítává do splnění studijních povinností doktoranda. Od kurzu však neočekávejte podrobné metodické návody a technická zaškolení - to je již určeno pro více specializované kurzy.

3. škola HPLC/MS, Doubice - www

- historie


3. ročník Školy HPLC/MS pořádaný Katedrou analytické chemie Univerzity Pardubice a Spektroskopickou společností Jana Marka Marci se bude konat 29.8. - 2.9.2005 v hotelu JEF v Doubicích. Část účastníků bude ubytována také v sousedním pensionu Hubertus a v pensionu Stará hospoda. Po dvou předchozích ročnících pořádaných v Pardubicích se ten další přesune do krásného prostředí Českého Švýcarska. Vzhledem k omezené kapacitě ubytování a hlavně přednáškového sálu je počet účastníků limitován maximálním počtem 110. Registrace bude vyřizována podle pořadí došlých přihlášek až do naplnění maximální kapacity, s uplatněním slevy pro studenty a členy Spektroskopické společnosti J.M.M. nejpozději do 15.4.2005.

První dva dny školy (pondělí a úterý) budou věnovány základům techniky spojení separačních technik v kapalné fázi (kapalinová chromatografie, elektromigrační techniky, superkritická fluidní chromatografie) a hmotnostní spektrometrii včetně používané instrumentace a ionizačních technik. Hlavním tématem třetího ročníku školy bude interpretace hmotnostních spekter, které budou věnovány dva následující dny (středa a čtvrtek) a bude se probírat interpretace hmotnostních spekter od základů konvenční elektronové ionizace až po měkké ionizační techniky (ESI, APCI a MALDI) včetně cvičení interpretace a aplikačních přednášek o interpretaci vybraných tříd sloučenin. Poslední den (pátek) bude patřit analýze biomolekul a biologických vzorků, opět s důrazem na interpretaci hmotnostních spekter. Díky podpoře firem bude jako již tradičně připraven i bohatý společenský program a pro zájemce bude též možnost rozšíření ubytování po skončení odborné části konference do neděle 4.9.

zpět do menu..