Spoluřešitelé

Příjmení

Jméno

Mail to:

Ústav

Telefon

Funkce

Černý

Jan

janmartincerny@seznam.cz

PřF UK

221 951 795

spoluřešitel

Dráber

Pavel

paveldra@img.cas.cz

ÚMG

241 062 632

spoluřešitel

Binarová

Pavla

binarova@biomed.cas.cz

MBÚ

241 062 130

spoluřešitel

Kaňka

Jiří

kanka@iapg.cas.cz

ÚŽFG

315 639 551

spoluřešitel

Kubínová

Lucie

kubinova@biomed.cas.cz

FGÚ

241 062 314

spoluřešitel

Kubelka Michal kubelka@iapg.cas.cz ÚŽFG
spoluřešitel


zpět do menu..