Teoretická příprava

Kurz „Pokroky v molekulární biologii“, který vede člen týmu – Doc. Jonák.

Bezouška K.: Proteomika - cíle, nástroje, perspektivy.
Brdička R.: Nové technologie v DNA diagnostice. Cápal T.: Genové inženýrství u kvasinek.
Dráber Pa.: Cytoskelet a přenos signálů.
Dráber Pa.: Struktura a funkce cytoskeletu a membránového skeletu.
Dráber Pe.: Buněčná signalizace na plasmatické membráně.
Elleder M.: Molekulární patologie lysosomálního systému.
Forejt J.: Molekulární genetika myší.
Forstová J.: Katalytická RNA. Havelková H., Černá A.: Průtoková cytometrie. Havlíček V.: Hmotnostní spektrometrie v proteomice.
Hejnar J.: Retroviry a retrovirové vektory.
Hejnová J.: Genomic characterization of a novel vaccine strain: The example of Escherichia coli O83:K24:H31. Holeňa O.: Moderní přístrojové techniky v molekulární biologii.
Hořejší V.: Molekulární mechanismy imunitní odpovědi.
Houšek J.: Mitochondriální energetika a choroby – genetické funkce.
Hozák P.: Mikroarchitektura a dynamika buněčného jádra.
Janáček J.: Trojrozměrné rekonstrukce biologických struktur.
Jonák J.: Příprava transgenních organismů.
Kaňka J.: Klonování savců - reprogramace přeneseného jádra.
Kaňka J.: Struktura a reprogramace chromatinu v průběhu časného embryonálního vývoje.
Kotyk A.: Biomembrány - struktura a transportní funkce.
Kubínová L.: Konfokální a dvoufotonová mikroskopie.
Lipoldová M.: Genetická kontrola resistence k lidským infekčním chorobám. Lukáš Z.: Patologie cytoskeletu.
Mlejnek P.: Programovaná buněčná smrt u živočichů a rostlin.
Nečas O.: Molekulární biologie cytoskeletu.
Ondřej M.: Transgenose rostlin.
Osička R.: The RTX protein FrpC of invasive meningococci: A unique proteolytic and protein crosslinking activity for unknown biological function. Pačes J.: Bioinformatika - analýza sekvencí nukleotidových a aminokyselinových.
Pěknicová J.: Molekulární mechanismy oplození savců.
Pichová I.: Proteolytické enzymy - aktuální aspekty.
Singler K.: Odpověď buňky na oxidativní a další druhy stresu.
Smetana K.: Buněčné jádro - funkční morfologie a struktura.
Šebo P.: Techniky a možnosti využití technologie DNA microarrays.
Šebo P.: Buněčná mikrobiologie, aneb molekulární triky bakteriálních patogenů pro ochočení hostitelského organismu.
Šebo P.: Adenylate cyclase toxin: A model protein penetrating cellular membranes and a novel tool for inducing cellular immune responses.
Šebo P.: Buněčná biologie interakcí patogenní bakterie – hostitel.
Taltynov O.: Genová terapie - techniky a strategie. Viklický V.: Biotechnologie monoklonálních protilátek.
Vondráček J.: Molekulové modelování (+ počítačová demostrace).
Vyskot B.: Srovnávací vývojová biologie.
Vyskot B.: Epigenetická dědičnost.
Závada J.: Onkogenní viry. : ROCHE, BIOTECH nebo APPLERA (MJ RESEARCH):Seminář - demonstrace zařízení pro Real Time PCR.

Zahraniční přednášející:
Bogre L.: Mitotic control of cell cycle in acentrosomal plant cells.
Cosson J.: Regulation of flagellar motility in fish.
Diaspro A.: Two-photon excitation in three-dimensional optical imaging and localised photochemistry.
Goodlett D.: From genomics to proteomics.
Lukáš J.: Buněčný cyklus a DNA repair. Mosgoeller W.: Gene therapy in tissue disorders. Schoefer Ch.: Epigenetic effects in cell nuclei.
Sutovsky P.: Proteins of spermatozoa.

zpět do menu..