Program závěrečného semináře, Praha, ÚMG AVČR
5. 11. 2012

-zde-

Jednou ročně ke konci roku je plánováno výjezdové zasedání. Jeho program obsahuje aktivity, pro něž je důležité, aby se ho účastnili školitelé i doktorandi jako celek, aby se navzájem poznali osobně a mohli své vědecké problémy nerušeně diskutovat po dostatečně dlouhou dobu odděleně od záležitostí všedního dne. Navrhujeme tento seminář uskutečnit na Ústavu molekulární genetiky .zpět do menu..