Intellectual Property Rights

,

Publications

Patents:

Soubor vzájemně rozlišitelných nanočástic, způsob jejich přípravy a jejich použití pro vícenásobné ultrastrukturální značení/ A set of mutually distinguishable nanoparticles, the way of their application for multiple ultrastructural immunolabeling. 27.8.2010 PV 2010 - 647

Others:

Hozák P., Šlouf M., Nebesářová J., Mosa M., Krivjanská M. (2010)
A set of mutually distinguishable nanoparticles for multiple ultrastructural labeling.
PUV 2010 - 22726

Šlouf M., Šloufová I., Hozák P., Nebesářová J. (2010)
A set of three mutually microscopically distinguishable nanoparticles with gold surface for simultaneous triple immunolabeling. PUV 2010 - 23645

  Šlouf M., Novotný F., Hozák P., Nebesářová J. (2010)
A set of three mutually microscopically distinguishable nanoparticles with gold surface for simultaneous triple immunolabeling. PUV 2010 - 23646