Cena

Akademická sféra, člen ČSMS: 3.750 Kč včetně obědů.
Akademická sféra, nečlen ČSMS: 4.000 Kč.
Neakademická sféra: 8.000 Kč.
Instrukce k platbě jsou uvedeny na registrační stránce.
Prosíme neprovádějte platbu bez přiděleného variabilního symbolu, který obdržíte
v potvrzovacím e-mailu.